Manuel C. Núñez Singala

Manuel C. Núñez Singala
Director - Servizo de Normalización Lingüística
Universidade de Santiago de Compostela
Vivendas dos Catedráticos s/n Avda. das Ciencias
Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel.: +34 881 814494
Fax.: +34 881 814495
www.usc.es/snl
m.singala@usc.es