Servei de Llengües

Servei de Llengües

Edifici B4
Universitat Autònoma de Barcelona
E08193 Bellaterra (Barcelona)

s.llengues@uab.cat

Marta Estella <marta.estella@uab.cat>
Francesc Galera <francesc.galera@uab.cat>