XV Ziua Realiter – Faro 2019

Cea de-a XV-a Zi ştiinţifică REALITER

Terminologie şi mediere lingvistică: metode, practici şi activităţi

 

Comunicarea cunoştinţelor, practicilor şi perspectivelor contemporane în contextul unei mobilizări internaţionale determină apariţia unor noi necesităţi şi impune activităţi de mediere lingvistică şi comunicativă pentru care rolul terminologiei este prioritar. Accesul liber (aparent) la cunoaştere ca şi strategiile socioeconomice şi culturale ale întreprinderilor, ţărilor şi organizaţiilor supranaţionale justifică analiza privitoare la terminologie ca fiind o condiţie centrală a oricărei medieri lingvistice şi de comunicare.

A XV-a Zi ştiinţifică a Reţelei REALITER va studia funcţiile terminologiei prin medierea lingvistică şi comunicativă a cunoştinţelor şi a practicilor profesionale. Prin mediere înţelegem procesul complex de construcţie şi/sau deconstrucţie care, prin verbalizare, transformă conceptele în unităţi lingvistice/discursive sau care, prin adaptarea verbalizării existente, permite accesul la aceste unităţi prin intermediul unor tipuri de public diferenţiate şi normate contextual (în aceeaşi limbă sau în limbi diferite). Fără nicio limitare teoretică sau epistemologică, conceptul de mediere trebuie văzut în întreaga sa multidimensionalitate (de la Aristotel la Vygotsky şi Gagnepain, printre alţii). 

 

Programa Zi ştiinţifică Faro 2019