Roxana Ciolăneanu

Roxana Ciolăneanu

Academia de Studii Economice din București

roxana.ciolaneanu@rei.ase.ro

roxanaciolaneanu@yahoo.com