Manuel C. Núñez Singala

Manuel C. Núñez Singala

Director – Servizo de Normalización Lingüística

Universidade de Santiago de Compostela

Vivendas dos Catedráticos s/n Avda. das Ciencias

Campus Vida

15782 Santiago de Compostela

Tel.: +34 881 814494

Fax.: +34 881 814495

www.usc.es/snl

m.singala@usc.es