Lexic Realiter

Dintre lucrările finalizate în cadrul Reţelei menţionăm:

Lexic panlatin de terminologie pentru mediul inconjurator

Acest lexic, coordonat de către Maria Teresa Lino şi Maria Rute Costa (Universitatea Noua din Lisabona, Portugalia) a fost publicat în 1999. El conţine 409 termeni-titlu reprezentând termenii cei mai importanţi ai domeniului mediului înconjurător în limbile portugheză, catalană, spaniolă, franceză, italiană, română şi engleză. Lexicul ia în considerare şi variante geografice ale limbii portugheze din Portugalia şi Brazilia şi ale limbii române din România şi Republica Moldova. Prezenţa indexului alfabetic pentru fiecare dintre limbile implicate permite reperarea simplă a oricărei denumiri.

Lexicul termenilor de baza din informatică

Acest lexic, coordonat de către Loïc Depecker (Universitatea Noua Sorbona – Paris III, Franţa), îşi propune să demonstreze adaptarea limbilor latine la noile tehnologii şi să pună în valoare particularităţile lor comune. El conţine 130 de concepte, selectate în funcţie de nivelul lor de generalitate, reprezentând termenii de bază din informatică. Lexicul publicat în 1997 constituie un extras din Dicţionarul Panlatin de Informatică consultabil pe Internet.

Lexic panlatin al internetului

Coordonat de Biroul de Traducere, Lucrări Publice şi Servicii Guvernamentale – Canada, acest lexic de 30 de termeni grupează principalele concepte referitoare la internet. El cuprinde următoarele limbi : franceză, spaniolă, portugheză, italiană, română, catalană şi galiciană. Publicat în 2001, acest proiect implică o activitate de actualizare permanentă pentru a răspunde evoluţiei terminologice din domeniul respectiv.

Lexic panlatin al comerţului electronic

Proiect coordonat de Biroul de Traducere, Lucrări Publice şi Servicii Guvernamentale – Canada, care cuprinde 300 de intrări în următoarele limbi : catalană, franceză, galiciană, italiană, portugheză, română şi spaniolă, cu engleza ca limbă de referinţă. Acest lexic priveşte terminologia mai multor subdomenii, printre care acelea privitoare la tranzacţii, marketing, securitate, criptografie, comunicaţii, produse şi servicii pentru persoane şi întreprinderi, protecţia consumatorului, precum şi tehnologia informaţiei. Este vorba de un instrument de referinţă privilegiat pentru internauţii din lumea latină. Publicat în 2004.

Neologisme economice în limbile neolatine prin intermediul presei

neologismes

Publicare a unităţilor neologice din domeniul economic, extrase din presa în diferitele limbi neolatine. Acest proiect, realizat sub coordonarea Observatorului de Neologie al Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Universitatea Pompeu Fabra), are ca obiective, în primul rând, detectarea, selectarea şi descrierea neologismelor economice care apar în secţiunea economică din presă, pentru fiecare dintre limbile neolatine, şi, în al doilea rând, armonizarea neologismelor înregistrate pentru diferitele limbi. Publicat în 2006.

Vocabularul genomului uman (Biotehnologie 2)

genome

Obiectivul acestui proiect constă în constituirea unei baze de date multilingve (engleză şi limbile neolatine), cuprinzând vocabularul de bază al terminologiei referitoare la proiectul genomului uman. Proiectul a fost realizat sub coordonarea Grupului de terminologie (IULATERM) de la Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Universitatea Pompeu Fabra). Publicat pe internet şi în formă tipărită în 2006.

Vocabular de hemodinamica

emodinamica

Coordonat de Giovanni Adamo (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, Italia), acest proiect se ocupă de un sector de dezvoltare socială a terminologiei şi de actualitate în mediul medical. Vocabularul hemodinamicii conţine 244 de termeni italieni traduşi în limba engleză cu scopul de a uşura înţelegerea lor în cadrul Reţelei. Publicat sub formă tipărită şi difuzat pe internet în 2006.

Lexic panlatin de bioetică

bioethique

Acest lexic, care numără peste 300 de termeni în franceză şi engleză referitori la domeniul bioeticii, este coordonat de Gabriel Huard, Biroul de Traducere, Lucrări Publice şi Servicii Guvernamentale – Canada. A fost publicat pe internet în 2007.

Lexic panlatin de geomatică

geomatique

Elaborarea unui lexic de 321 de noţiuni referitoare la domeniul geomaticii, disciplină care are ca obiect gestiunea datelor geografice şi care apelează la ştiinţele şi tehnologiile legate de obţinerea, stocarea, utilizarea şi difuzarea lor. Geomatica este legată mai ales de discipline ca topometria, cartografia, geodezia, fotogrammetria, teledetecţia şi informatica. Lexicul a fost publicat în 2007 în catalană, franceză, galiciană, italiană, portugheză şi spaniolă, însoţite de engleză. Proiectul este coordonat de Tina Célestin (Office québécois de la langue française).

Lexic panlatin al cărucioarelor de manipulare

chariot

Elaborarea unui lexic de 300 de noţiuni care ţin în principal de terminologia tipurilor de cărucioare de manipulare şi de mediul în care sunt folosite : noţiuni fundamentale, cărucioare de manipulate manuale şi motorizate, echipamente de prindere, componente ale cărucioarelor, tipuri de roţi de manipulare. Lexicul a fost publicat în 2007 în catalană, franceză, galiciană, italiană, portugheză, română şi spaniolă, însoţite de engleză. Proiectul este coordonat de Tina Célestin (Office québécois de la langue française).

Léxico panlatino de Biotecnologia e Cultura detecidos

biotecnologia

Prin această iniţiativă se urmăreşte elaborarea unui glosar de termeni specifici referitori la domeniul cultivării şi ameliorării genetice a plantelor. Glosarul cuprinde 249 de termeni şi echivalentele lor în limbile de lucru ale Realiter : portugheza, spaniola, franceza, italiana, catalana, galiciana şi româna. Glosarul a fost realizat în colaborare cu studenţii Universităţii din Brazilia ; ulterior a fost lecturat şi re-lecturat de către experţi din întreprinderi specializate în domeniul biotehnologiei. Participanţii la acest proiect sunt Termcat, Cindoc, SNL, Ass.I.Term şi Letitia Leduc din partea Asociaţiei Mexicane de Traducere.

Lexic panlatin al nanotehnologiei

Lexic panlatin al nanotehnologiei (2)

nanotechnologie

Elaborarea unui lexic de 160 de concepte referitoare la domeniul multidisciplinar al nanotehnologiei. Acesta priveşte mai ales producerea unor structuri moleculare cu dimensiuni cuprinse între 1 şi 100 nanometri. Unii termeni incluşi în Lexic desemnează tehnicile, instrumentele şi unităţile de măsură utilizate în studierea şi producerea entităţilor de dimensiuni nanometrice. Ansamblul termenilor aparţinând nomenclaturii prezentate se încadrează, în general, în fizică, chimie, biologie, electronică şi informatică.

Lexic panlatin al gripei aviare

grippe

Gripa aviară este un subiect care apare regulat în prim-planul actualităţilor şi se pun din ce în ce mai multe întrebări cu privire la acest fenomen recent. Acest mic vocabular reuneşte 72 de concepe privitoare la gripa aviară şi la această pandemie, cu definiţii în franceză. Termenii sunt grupaţi pe următoarele domenii : medicină, biologie, farmacologie şi securitate. Ansamblul terminologic englez-francez este accesibil actualmente pe site-ul web al Office québécois de la langue française (www.oqlf.gouv.qc.ca) la rubrica Lexiques et vocabulaires, în versiune pdf.

Lexic panlatin al difuzării şi distribuţiei cărţii

livre

Elaborarea unui lexic de 172 de concepte referitoare, în principal, la domeniul editării, tipăririi, comerţului şi publicităţii. Difuzarea cărţii reprezintă un ansamblu de activităţi legate de promovarea şi comercializarea cărţilor, care include, printre altele, prospectarea clientelei, reprezentarea editorilor, solicitările către mass-media, promovarea vânzărilor etc. Distribuţia cărţii cuprinde, la rândul ei, activităţi logistice întreprinse pentru a aduce cărţile în locurile în care se vând.

Lexic panlatin al schimbărilor climatice

climat

De câţiva ani deja, efectul schimbărilor climatice se face simţit din ce în ce mai mult pretutindeni pe planeta noastră. Guvernele îşi dau seama de necesitatea nu numai de a studia fenomenul, care a devenit un subiect de actualitate ce nu poate fi evitat, ci şi de a remedia situaţia. De unde importanţa tratării diferitelor aspecte ale schimbărilor climatice : mecanisme, agenţi, consecinţe, aspecte ştiinţifice, măsurători şi analize, precum şi strategii de contracarare. Proiectul, coordonat de Bureau de la traduction du gouvernement du Canada, comportă o nomenclatură de bază corespunzând la cca 300 de noţiuni în următoarele limbi : catalană, spaniolă din America, spaniolă din Europa, franceză din Europa, franceză din America, galiciană, italiană, portugheză din America, portugheză din Europa şi română, cu corespondentele în limba engleză.

Terminologia conducerii calității

qualitat

Acest dicţionar reuneşte 87 de termeni ce se regăsesc în Norma ISO 9000:2005, Sisteme de gestiune a calităţii. Principii fundamentale şi vocabular. Fiecare dintre termeni prezintă echivalente terminologice în engleză precum şi în şapte limbi romanice (catalană, spaniolă, franceză, gallegă, italiană, portugheză şi română), împreună cu mărcile categoriei gramaticale corespunzatoare fiecăruia. Dicţionarul a fost elaborat în cadrul Retelei Panlatine de Terminologie (Realiter), organizaţie creată la iniţiativa Uniunii Latine, şi care are ca obiectiv susţinerea dezvoltării limbilor romanice. Coordonarea proiectului a fost realizată de TERMCAT care a furnizat lista termenilor sursă în limba catalană, spaniolă, franceză şi engleză.

Terminologia inteligenţei artificiale

inteligenciaartificial

Proiect coordonat de I. M. Alves, Universidade de São Paulo. Glosar de cca 300 de termeni referitori la principalele subdomenii ale inteligenţei artificiale, în toate limbile reţelei, destinat utilizatorilor din acest sector.

Vocabular panlatin de articole de birou

bureau

La birou, ca şi acasă, manipulăm obiecte mici care se dovedesc utile în viaţa de zi cu zi, însă ale căror nume ne scapă uneori. Acest vocabular privitor a obiectele de birotică tratează 47 de concepte de bază, uneori cu ilustraţii, definiţi totdeauna în franceză.

Lexicul panlatin al marketingului economic

lexic_marketing-2

Lexicul panlatin al marketingului economic a fost elaborat în cadrul Reţelei Panlatine de Terminologie (Realiter) şi coordonat de prof.  dr. Angela Bidu Vrănceanu,  Universitatea  din   Bucureşti.   Domeniul  Marketingului  economic  este   relativ  nou,   iar   dinamica  lui   este continuă. Interesul aplicativ al  acestui domeniu este  complex şi  vizează aspecte din   economie,  comerţ,  publicitate,   comunicare.   Lista   de   termeni  ilustrativă pentru  acest   domeniu  a   fost   selecţionată  şi   limitată  la   aproximativ  150  de termeni,   consideraţi   reprezentativi.

Vocabular multilingv de SIDA

vocabulari_sida

Acest vocabular va reuni cca 500 de termeni în diferitele limbi de lucru ale Realiter referitori la infecţia cu HIV şi la SIDA care se folosesc în mod obişnuit în domeniul ocrotirii sănătăţii. Va cuprinde termeni privind caracteristicile biologice ale HIV, aspectele epidemiologice şi clinice ale infecţiei cu SIDA şi tratamentul maladiei. Destinatarii lucrării sunt atât profesioniştii şi studenţii în medicină – mai ales cei care lucrează în domeniul ocrotirii sănătăţii – , cât şi lucrătorii din media (ziarişti, traducători sau corectori) care au nevoie de un instrument de consultare pentru a redacta, a traduce sau a corecta texte care folosesc terminologia medicală privitoare la HIV şi SIDA.

Lexic panlatin al energiei eoliene

energie_eolienne

De câţiva ani deja, energia eoliană este o energie recuperabilă care suscită din ce în ce mai mult interes ca energie de substituire a energiilor existente. Guvernele lansează acţiuni adesea în parteneriat public-privat pentru a crea vaste parcuri de instalaţii eoliene care să capteze această sursă de energie care este vântul. De unde importanţa tratării diverselor aspecte ale energiei eoliene : aerodinamică, inginerie mecanică, inginerie electrică, tipuri de instalaţii eoliene şi componentele lor, infrastructură, transformarea energiei, meteorologie, starea atmosferei, electricitate şi energie electrică, amenajarea teritoriului, ambient. Lexicul, coordonat de Bureau de la traduction du gouvernement du Canada, cuprinde o nomenclatură de bază corespunzând la cca 300 de noţiuni în următoarele limbi : catalană, spaniolă din America, spaniolă din Europa, franceză din Europa, franceză din America, galiciană, italiană, portugheză din America, portugheză din Europa şi română, cu corespondentele în limba engleză. El va fi terminat în 211 şi pus la dispoziţie pe internet (site-urile Bureau de la traduction şi Realiter).

Vocabular panlatin al bicicletei

panlatin_velo

Vocabular panlatin de pneumopatii profesionale

voc_pneumopathies_officiel_web-1

 Pour les besoins de ce projet panlatin portant sur les pneumopathies  professionnelles, l’Office québécois de la langue française (OQLF) a créé une nomenclature de 161 concepts à partir du Vocabulaire des pneumopathies professionnelles, un ouvrage bilingue anglais-français qu’il a publié sur support papier en 1996. Cette  momenclature a  servi  à  l’élaboration  d’un  ensemble  terminologique comportant des termes français, des termes anglais et des définitions  en français. C’est à partir de cet ensemble français-anglais que les autres participants du projet panlatin ont effectué la recherche terminologique nécessaire  afin de fournir les équivalents  appropriés  dans  leur langue respective, en l’occurrence le catalan, l’espagnol, le galicien, l’italien, le portugais et le roumain.

Lexique du soccer

ban-soccer

En prévision de la Coupe du Monde de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) 2014, qui se tiendra du 12 juin au 13 juillet au Brésil, et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, qui se tiendra au Canada en 2015, le Bureau de la traduction a pris l’initiative de réunir, en un seul ouvrage, la terminologie la plus couramment utilisée au soccer. Le Lexique a été élaboré de concert avec le Grupo de Estudos e Pesquisas em Terminologia (GETerm) de l’Universidade Federal de São Carlos (Brésil). Le Bureau de la traduction souligne également la collaboration bénévole du secteur Communications et Affaires publiques de la Fédération internationale de Football Association (FIFA) en ce qui a trait à la reproduction de données. Le Lexique du soccer comprend l’ensemble de la terminologie en français, en anglais, en portugais et en espagnol se rapportant à ce sport en progression constante au Canada et qui demeure le plus pratiqué à travers le monde.

Vocabulaire panlatin des réseaux sociaux

retisociali

Ce dictionnaire comprend 114  termes relatifs aux différents réseaux sociaux, particulièrement Facebook et Twitter. Chaque terme figure dans six langues romanes (catalan, espagnol – variantes d’Espagne et du Mexique –, français, galicien, italien et portugais – variantes du Portugal et du Brésil) avec les indicatifs de grammaire correspondants, ainsi qu’en anglais. Les définitions sont en catalan et, dans certains cas, également en espagnol. Ce dictionnaire a été élaboré dans le cadre du Realiter. Ce projet a été coordonné par TERMCAT, qui a fourni la nomenclature de départ en catalan, en espagnol et en anglais, ainsi que les définitions figurant dans Terminologia bàsica de les xarxes socials, publié en 2012 avec la collaboration du gouvernement de la Catalogne. Le contenu de ce dictionnaire est néanmoins amené à être mis à jour continuellement.

Lexicul panlatin cu privire la biocarburanţi

banbio

Biocarburanţii au devenit un subiect de actualitate din cauza scăderii surselor de producţie de energie fosilă, volatilităţii preţurilor petrolului şi amprentei ecologice lăsate de sursele de energie tradiţională.  Acest lexic a fost elaborat în cadrul Realiter sub coordonarea Biroului de traducere al guvernului Canadei. Deşi nu este exhaustivă, nomenclatura lucrării se doreşte a fi o reflectare a cunoştinţelor acumulate până acum în acest domeniu şi cuprinde de asemenea terminologia unor domenii cum ar fi chimia organică, produsele forestiere, agricultura şi mediul. Nomenclatura franceză şi engleză a fost stabilită prin studierea unor documente tehnice şi monografii. Ea cuprinde puţin mai mult de 300 de intrări care constituie trunchiul comun al lucrării. Partenerii au fost invitaţi să comenteze intrările Lexicului şi au furnizat echivalenţii potriviţi în limbile lor, respectiv catalana, spaniola, galiciana, italiana, portugheza şi româna.

Lessico panlatino dei sistemi fotovoltaici

coverI termini che rinviano alla tecnologia del fotovoltaico e alla sua gestione sono diventati in pochi anni sempre più frequenti nell’uso ed è accresciuta la diffusione descrittiva di questa energia rinnovabile, per spinta scientifica e per comunicazione istituzionale. La terminologia dell’energia solare e fotovoltaica ha così lasciato il suo primo ambiente testuale – il testo tecnico – per essere accolta all’interno di programmi e orientamenti di linee politiche nazionali e locali, di società nazionali e private, nelle varie forme dei linguaggi dei media. La riflessione, svolta in seno all’Osservatorio di terminologie e politiche linguistiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e alla Rete panlatina di terminologia (Realiter), ha condotto all’elaborazione del presente Lessico panlatino dei sistemi fotovoltaici, il quale si prefigge di raccogliere i termini di base dei sistemi fotovoltaici, al fine di costituire una base di dati multilingue di riferimento per quanti abbiano esigenze terminologiche in tale settore di specialità.

Vocabulaire panlatin du développement durable

panlatin_dd

Le concept de « développement » associé à la croissance économique d’un pays s’est principalement répandu après la Seconde Guerre mondiale. Celui de « développement durable », qui en découle, mais qui ajoute l’idée de pérennité, a été créé dans les années 1980 par l’Union internationale pour la conservation de la nature. C’est le terme anglais sustainable development utilisé dans ce rapport qui est à l’origine des différentes appellations qu’on emploie maintenant dans de nombreuses langues, dont les langues latines. Depuis, le concept de « développement » étant en constante évolution, on a tenté maintes fois de redéfinir celui de « développement durable ». La prise en compte du caractère indissociable tridimensionnel du développement durable (environnemental, social et économique) lié à la croissance économique mondiale s’est largement répandue et touche maintenant, dans la plupart des cultures, toutes les sphères de la vie sur terre. Le développement durable est partout et devient une préoccupation inévitable.

Vocabulaire panlatin des systèmes de transport intelligents

Vocabulaire transports intelligents

Le développement des systèmes de transport intelligents est fondé sur l’intégration progressive des technologies de l’information et de la communication dans les infrastructures, les réseaux et les véhicules de transport. En publiant le Vocabulaire panlatin des systèmes de transport intelligents, l’Office québécois de la langue française vise à poursuivre dans ce domaine la promotion et la diffusion non seulement du français, mai aussi des autres langues romanes qui réclament leur place légitime dans ce nouveau domaine d’avenir, aux côtés de l’anglais.

Lessico panlatino dell’energia geotermica

energia geotermica

I termini che rinviano alla tecnologia dell’energia geotermica e alla sua gestione sono diventati in pochi anni sempre più frequenti nell’uso ed è accresciuta la diffusione descrittiva di questa energia rinnovabile, per spinta scientifica e per comunicazione istituzionale. La terminologia dell’energia geotermica ha così lasciato il suo primo ambiente testuale – il testo tecnico – per essere accolta all’interno di programmi e orientamenti di linee politiche nazionali e locali, di società nazionali e private, nelle varie forme dei linguaggi dei media. La riflessione, svolta in seno all’Osservatorio di Terminologie e Politiche Linguistiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e alla Rete panlatina di terminologia (Realiter), ha condotto all’elaborazione del presente Lessico panlatino dell’energia geotermica, il quale si prefigge di raccogliere i termini di base dell’energia geotermica, al fine di costituire una base di dati multilingue di riferimento per quanti abbiano esigenze terminologiche in tale settore di specialità.

Lessico panlatino della Smart City

smart city

I termini della Smart City, unità terminologica coniata dalle più importanti industrie di telecomunicazioni, quali la Schneider Electric e l’IBM, e diffusasi rapidamente in distinti ambiti del sapere, rinviano a una molteplicità di domini concettuali strutturati in varie terminologie ricche di neologismi. La presente riflessione, svolta in seno all’Osservatorio di Terminologie e Politiche Linguistiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e alla Rete panlatina di terminologia (Realiter), ha condotto all’elaborazione del Lessico panlatino della Smart City, che si prefigge di raccogliere i termini di base che rinviano al concetto di Smart City e di fornire una base di dati multilingue che sia di riferimento per quanti abbiano esigenze terminologiche nei diversi settori di specialità legati al concetto di “città intelligente”.