Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)

Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA)

Universitat Pompeu Fabra
Campus de la Comunicació
c/ Roc Boronat 138
08018 Barcelona
Tel. 935422322

M. Teresa Cabré Castellví
teresa.cabre@upf.edu

Rosa Estopà Bagot
rosa.estopa@upf.edu

Judit Freixa Aymerich
judit.freixa@upf.edu

Mercè Lorente Casafont
merce.lorente@upf.edu