Manuel González González

Servizo de Terminoloxía Galega TERMIGAL

Manuel González González, director

Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades.

Rúa San Roque, núm. 2

15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA

manuel.gonzalez.gonzalez@usc.es

termigal@cirp.es