XIII Xornada – Barcelona 2017

 

Terminoloxía para estandarización e terminoloxía para internacionalización

Segell_Realiter_Jornada_XIII_Text_GA

 

Agostina Cabiddu – L’italiano alla prova dell’internazionalizzazione
 
Fèlix Bosch, M. Antònia Julià – El projecte DEMCAT: una experiència de treball col·laboratiu en xarxa per a la terminologia de les ciències de la salut
 
Fátima Noronha, Manuel Célio Conceição – Fixação terminológica por tradutores: em busca da normalização perdida!
 
Rosa-Maria Fréjaville, Raphaele Dumont, Andreia Silva – Les formations liées au Patrimoine et leur rôle dans la mutation et l’internationalisation des universités : quels atouts pour la valorisation des langues et de la Terminologie ?
 
Marta Sabater – La implantació dels termes normalitzats entre els experts codificadors: primeres conclusions 
 
Jorge Porras, Rosa Estopà Bagot – Recursos para hacer análisis de comprensión a textos médicos escritos: análisis cuantitativo de tres casos médicos
 
Adam Renwick, De la dénomination du voyageur spatial