Ce este Realiter ?

Ce este Realiter ?

Realiter este Reţeaua Panlatină de Terminologie care include persoane, instituţii şi organisme din ţările neolatine active în domeniul terminologiei.

Obiectiv general

Realiter îşi propune să asigure dezvoltarea armonioasă a limbilor romanice, luând în considerare originea lor comună şi faptul că recurg la modalităţi lexicale comune şi utilizează elemente asemănătoare de formare a cuvintelor.

Obiective specifice

 1. Stabilirea unor principii metodologice comune aplicabile la realizarea produselor elaborate în cooperare
 2. Realizarea unor cercetări comune şi crearea mijloacelor necesare pentru dezvoltarea limbilor romanice
 3. Elaborarea în comun a unor lucrări terminologice multilingve în domenii de interes pentru societate
 4. Valorificarea în comun a materialelor documentare de referinţă
 5. Facilitarea formării reciproce prin schimbul de formatori, experţi şi studenţi, precum şi materiale didactice

Structura organizatorică

Reţeaua Panlatină de Terminologie este constituită dintr-o Adunare Generală, un Comitet, un Secretariat şi diverse Grupuri de lucru, care au atribuţia de a finaliza proiecte comune.
Adunarea Generală, care cuprinde toţi membrii Reţelei, numeşte Secretariatul şi alege Comitetul. Ea se întruneşte periodic în plen şi poate fi convocată oricând, la cererea Comitetului, având în vedere rolul său consultativ în cadrul Reţelei.
Comitetul este alcătuit din cel puţin un membru al fiecărui grup lingvistic intracontinental (catalan, italian, român) şi din doi membri pentru fiecare grup lingvistic intercontinental (spaniol, francez, portughez) ; dintre aceştia urmează să fie ales Secretarul General. Componenţa Comitetului permite, în permanenţă, urmărirea activităţii desfăşurate de reţelele latine de terminologie reprezentate în Realiter. Fiecare membru al Comitetului are obligaţia de a fi prezent la întâlnirile Reţelei ; astfel, majoritatea hotărârilor sunt luate la nivelul Comitetului.

În prezent membrii Comitetului sunt :

 • pentru limba catalană : Marta de Blas, Universitat Politècnica de Catalunya
 • pentru limba spaniolă : Joaquín García Palacios, Universidad de Salamanca ; María Pozzi, El Colegio de México ; Estela Lalanne De Servente, Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
 • pentru limba franceză : Loïc Depecker, Université de Paris III ; Xavier Darras, Office québécois de la langue française
 • pentru limba galiciană : Manuel Nuñez Singala, Universidad de Santiago de Compostela
 • pentru limba italiană : Maria Teresa Zanola, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
 • pentru limba portugheză : Manuel Célio Conceição, Univ. do Algarve, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais ; Marta da Graça Krieger, Universidade do Vale dos Sinos
 • pentru limba română : Corina Lascu Cilianu, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Secretariatul administrativ este asigurat de Uniunea Latină până la reorganizarea lui de către Reţea şi până în momentul în care Uniunea Latină însăşi ar lua în considerare asumarea acestei funcţii. Ca urmare a închiderii Uniunii Latine la sfârşitul lunii iulie 2012, Secretariatul îşi schimbă sediul. Conform Cap.I, art.2 din Regulament – « Sediul Reţelei panlatine de terminololie (REALITER) este cel al Secretariatului său » -, începând cu 1 august 2012, noul sediu al Realiter se găseşte în cadrul Universităţii Catolice Sacré Coeur, la Milano (Italia). Ca organ executiv al Reţelei, Secretariatul îndeplineşte funcţia de coordonare şi are rolul de trezorier, organizează diverse reuniuni şi manifestări şi asigură circulaţia informaţiei între membrii Reţelei. Secretarul General îşi asum ă responsabilitatea Secretariatului, având ca rol major reprezentarea Reţelei.

În prezent, funcţia de Secretar General este asigurată de către Maria Teresa Zanola.

În structura Reţelei Grupurile de lucru asigură derularea diverselor proiecte. Fiecare grup are un coordonator care este obligat să asigure buna desfăşurare a activităţii grupului.