Servei de Llengües i Terminologia

Servei de Llengües i Terminologia
Universitat Politècnica de Catalunya
www.upc.edu/slt/

Plaça Eusebi Güell, 6, edifici Vèrtex, 1a planta
08034 BARCELONA (SPAIN)

Persones vinculades:
Marta de Blas Abante
Cap del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC
marta.de.blas@upc.edu

Sílvia Llovera Duran
Tècnica lingüística
silvia.llovera@upc.edu