Stiri

A XVIII-a Zi Ştiinţifică Realiter şi al XXXII-lea Colocviu Ass.I.Term „Proiectele de cercetare în terminologie: dinamică şi realităţi” (6-7 octombrie 2022, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna) îşi propun să poată prezenta colegilor, doctoranţilor, studenţilor şi comunităţii limbilor romanice dinamica cercetării terminologice actuale care beneficiază de finanţări şi care cuprinde lucrări sunt în curs, recent încheiate sau în aşteptarea rezultatelor de evaluare.

A XVIII-a Zi Ştiinţifică Realiter şi al XXXII-lea Colocviu Ass.I.Term doresc să reunească reflecţiile cele mai percutante şi mai interesante privitoare la cercetările în curs în domeniul terminologiei teoretice şi aplicate.

Apelului REALITER 2022_RO

Propunerile de comunicare (aproximativ 400 de cuvinte), redactate într-una dintre limbile oficiale ale Reţelei (catalană, franceză, galiciană, italiană, portugheză, română, spaniolă), trebuie să fie trimise Secretariatului Realiter (realiter@unicatt.it) şi Secretariatului Ass.I.Term (info@assiterm91.it) în format .doc înainte de 15 mai 2022. În documentul .doc nu trebuie să apară decât titlul si propunerea de comunicare;  nu trebuie să apară niciun element permiţând identificarea autorilor. În e-mailul destinat Secretariatelor (cu documentul .doc şi poza autorului/autorilor în attach), trebuie precizate numele autorului/autorilor şi instituţia din care fac parte.