Actualitat

La XVIIIena Jornada Científica de REALITER i el XXXIIè Col·loqui Ass.I.Term “Els projectes de recerca en terminologia: dinàmiques i resultats” (6 i 7 d’octubre 2022, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna) es proposen de poder presentar als col·legues, doctorands, estudiants i a la comunitat de llengües romàniques  la dinàmica de la recerca terminològica actual que rep finançament, a través dels treballs en curs, dels acabats fa poc o dels que estan pendents de rebre resultats d’avaluació.

La XVIIIena Jornada Científica de REALITER i el XXXIIe Col·loqui Ass.I.Term volen aplegar les reflexions més rellevants sobre les investigacions actuals en curs dins de l’àmbit de la terminologia teòrica i aplicada.

Crida REALITER 2022_CT

Les propostes de comunicació (al voltant de 400 mots), redactades en una de les llengües oficials de la  xarxa (català, espanyol, francès, gallec, italià, portuguès, romanès), cal que siguin enviades a la Secretaria de REALITER (realiter@unicatt.it) i a la Secretaria d’Ass.I.Term (info@assiterm91.it) en format .doc, com a molt tard, el 15 de maig de 2022. En el document .doc només pot haver-hi  el títol i la proposta de comunicació; no hi pot aparèixer cap altre element que pugui identificar-ne l’autoria. En el missatge electrònic adreçat a les Secretaries (a més d’adjuntar el document .doc i una fotografia de l’autor o dels autors), cal que s’indiqui clarament el nom de l’autor o dels autors així com el nom de la institució o les institucions a què pertanyen.