XV Jornada Realiter – Faro 2019

XV Jornada Científica REALITER

Terminologia i mediació lingüística: mètodes, pràctiques i activitats

 

La comunicació dels sabers, de les pràctiques i de les perspectives relacionades amb ells en un moment com l’actual de contínua mobilitat internacional, implica noves necessitats i ocasiona una sèrie d’activitats de mediació lingüística per a les quals el paper de la terminologia resulta fonamental. L’accés lliure al coneixement, així com les estratègies socioeconòmiques i culturals d’empreses, institucions, països i organitzacions supranacionals, justifiquen la reflexió entorn de la terminologia com a aspecte central de la mediació lingüística i comunicativa.

La XV Jornada científica de la xarxa REALITER indagarà sobre les funcions que exerceix la terminologia en la mediació lingüística i en la comunicació dels sabers, el coneixement i les pràctiques professionals. S’entén aquí la mediació com el procés complex de construcció i desconstrucció que, a través de la verbalització, transforma conceptes en unitats lingüisticodiscursives o que, mitjançant l’adaptació de les unitats ja existents, fa que aquestes unitats siguin accessibles a diferents públics, contextualment regulats (a la mateixa llengua o a llengües diferents). Sense limitacions teòriques o epistemològiques, el concepte de mediació pretén veure’s aquí en la seva multidimensionalitat més àmplia (d’Aristòtil a Vygotsky i Gagnepain, entre d’altres).

 

Programa Jornada Faro 2019