Lèxics Realiter

Els diferents treballs ja s’han realitzat són els següents: 

Léxico Panlatino de Terminologia do Ambiente

Coordinat per M. Teresa Lino i M. Rute Costa (Universidade Nova de Lisboa, Portugal) i publicat el 1999, aquest lèxic de 409 entrades presenta els principals termes del sector del medi ambient en portuguès, català, espanyol, francès, italià, romanès i anglès. També s’hi van tractar les variants geogràfiques del portuguès de Portugal i de Brasil, i del romanès de Romania i de la República de Moldàvia. Aquesta obra inclou índexs alfabètics per a cadascuna de les llengües tractades, la qual cosa hi facilita la cerca de termes.

Lexique des termes de base de l’informatique

L’elaboració d’aquest lèxic va ser a cura de Loïc Depecker (Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III, França) i té com a objectiu de mostrar l’adaptació de les llengües llatines a les noves tecnologies i de subratllar el parentiu recíproc que presenten. Comprèn 130 conceptes, seleccionats d’acord amb el nivell de generalitat i de representació dels termes de base de la informàtica. El 1997 se’n va publicar una versió en paper que constitueix un compendi del Dictionnaire panlatin de l’informatique, que podeu consultar a Internet.

Lexique panlatin d’Internet

Sota la coordinació de Bureau de la traduction, Travaux publics et Services gouvernementaux, Canadà, aquest lèxic de 300 entrades aplega els principals conceptes d’Internet, i les llengües de treball incloses són : francès, espanyol, portuguès, italià, romanès, català i gallec. Aquest lèxic, publicat l’any 2001, suposa un treball permanent d’actualització i la possibilitat de respondre així a l’evolució terminològica d’aquest sector.

Lèxic panllatí del comerç electrònic

Projecte coordinat pel Bureau de la traduction, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, que conté 300 entrades en les llengües següents : català, espanyol, francès, gallec, italià, portuguès i romanès, amb l’anglès de referència. Aquest lèxic tracta la terminologia de diverses subàrees, com les transaccions, el màrqueting, la seguretat, la criptografia, les comunicacions, els productes i els serveis a les persones i a les empreses, la protecció del consumidor, o bé les tecnologies de la informació. Publicat l’any 2004, és una eina de referència privilegiada per als internautes del món llatí.

Neologismes econòmics en les llengües romàniques a travers de la premsa

neologismes

Publicació de les unitats neològiques de l’àrea de l’economia documentades a la premsa de les diverses llengües romàniques. Aquest projecte, dut a terme sota la coordinació de l’Observatori de Neologia de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (UPF), te com a objectiu : en primer lloc, la detecció, la selecció i la descripció dels neologismes econòmics que apareixen a la secció d’economia de la premsa, per a cadascuna de les llengües romàniques ; en segon lloc, el contrast per a l’harmonització dels neologismes documentats en l’ús per a les diverses llengües. Es va publicar l’any 2006.

Vocabulari del genoma humà (Biotecnologia 2)

genome

L’objectiu d’aquest projecte és la constitució d’una base de dades multilingües (anglès i totes les llengües romàniques), editada a Internet i també en paper, sobre el vocabulari bàsic de la terminologia relacionada amb el projecte Genoma Humà. El projecte es va dur a terme sota la coordinació del Grup de Terminologia (IULATERM) de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Universitat Pompeu Fabra). Es va publicar en paper l’any 2006 i es difon en línia.

Vocabolario di emodinamica

emodinamica

Aquest projecte, coordinat per Giovanni Adamo (Consiglio Nazionale delle Ricerce, Roma, Itàlia), se situa dins del marc del desenvolupament social de la terminologia i de l’actualitat en l’àmbit de la medicina. El Vocabolario di emodinamica comprèn 244 termes italians amb els equivalents corresponents en les altres llengües de la Xarxa. Es va publicar en paper l’any 2006 i es difon en línia.

Lèxic panllatí de bioètica

bioethique

Aquest lèxic, que recull més de 300 termes en francès i en anglès relatius al sector de la bioètica, és coordinat per Gabriel Huard, del Bureau de la traduction, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, i es difon en línia des de l’any 2007.

Vocabulari multilingüe de la geomàtica

geomatique

Elaboració d’un lèxic de 321 nocions relatives a l’àrea de la geomàtica, disciplina que té per objecte la gestió de les dades geogràfiques i que se serveix de les ciències i les tecnologies lligades a l’adquisició, l’emmagatzematge, tractament i difusió d’aquestes dades. La geomàtica s’associa principalment a disciplines com la topometria, la cartografia, la geodèsia, la fotogrametria, la teledetecció i la informàtica. Aquest lèxic, coordinat per Tina Célestin (Office québécois de la langue française), es va publicar l’any 2007 en català, castellà, francès, gallec, italià i portuguès, a més de l’anglès.

Lèxic panllatí de carretons de manutenció

chariot

Elaboració d’un lèxic de 300 nocions que s’ocupa principalment de la terminologia dels tipus de carretons de manutenció i de tot allò que hi està relacionat : nocions fonamentals, carretons de manutenció manuals i motoritzats, equip de prensió, components dels carretons i rodes i rodetes de manutenció. Aquest lèxic, coordinat per Tina Célestin (Office québécois de la langue française), es va publicar l’any 2007 en català, espanyol, francès, gallec, italià, portuguès i romanès, i també en anglès.

Léxico panlatino de Biotecnologia e Cultura detecidos

biotecnologia

L’objectiu d’aquest projecte, coordinat per Enilde Faulstich, Lexterm, Brasil, és l’elaboració d’un glossari de termes específics del sector del cultiu i la millora genètica de les plantes. La llengua d’origen és el portuguès de Brasil. Aquest glossari aplega 249 termes i els equivalents en les altres llengües de treball de Realiter. El projecte compta amb la participació dels estudiants de la Universidade de Brasília i del sector local empresarial especialitzat.

Lèxic panllatí de la nanotecnologia

Lèxic panllatí de la nanotecnologia (2)

nanotechnologie

Elaboració d’un lèxic de 160 conceptes relacionats amb l’àmbit de la nanotecnologia, un àmbit multidisciplinari. La nanotecnologia s’ocupa sobretot de la fabricació d’estructures moleculars amb una dimensió mínima d’entre 1 i 100 nanòmetres. Així doncs, alguns termes que es tracten en el lèxic designen les tècniques, els instruments i les unitats de mesura utilitzats per estudiar i fabricar entitats de dimensions nanomètriques. En general, els termes de la nomenclatura presentada estan relacionats en el seu conjunt amb la física, la química, la biologia, l’electrònica i la informàtica.

Lèxic panllatí de la grip aviària

grippe

La grip aviària ocupa periòdicament els titulars de les notícies d’actualitat i suscita una curiositat creixent com a fenomen nou. Aquest petit vocabulari aplega 72 mots dels camps de la grip aviària i la pandèmia, amb definicions redactades en francès. Els termes s’hi presenten classificats en les àrees següents : medicina, biologia, farmacologia i seguretat. El cabal terminològic anglès-francès és accessible ara com a document pdf a la pàgina web de l’Office québécois de la langue française (www.oqlf.gouv.qc.ca), dins la secció Lexiques et vocabulaires.

Lèxic panllatí de la difusió i la distribució del llibre

livre

Elaboració d’un lèxic de 172 conceptes relacionats principalment amb l’àmbit de l’edició, la impremta, el comerç i la publicitat. La difusió de llibres constitueix un conjunt d’activitats vinculades a la promoció i la comercialització de llibres, que inclou, entre d’altres, la prospecció de clients, la representació d’editors, les sol·licituds dels mitjans de comunicació, la promoció de les vendes, etc. La distribució de llibresreagrupa per la seva part activitats logístiques exercides per enviar els llibres als seus llocs de venda.

Lèxic panllatí del canvi climàtic

climat

Des de ja fa alguns anys, l’efecte del canvi climàtic es nota cada vegada més per tot el planeta. Els governs s’adonen de la necessitat no només d’estudiar el fenomen, que s’ha convertit en un tema d’actualitat ineludible, sinó també de solucionar-lo. Per aquest motiu és important tractar els diversos aspectes del canvi climàtic : els mecanismes, els agents, les conseqüències, els elements científics, les mesures, les anàlisis i també les estratègies per a contrarestar el canvi climàtic. Aquest projecte, coordinat per l’Oficina de la Traducció del Govern de Canadà, compta amb una nomenclatura de base que correspon aproximadament a 300 entrades en les llengües següents : català, espanyol d’Amèrica, espanyol d’Europa, francès d’Amèrica, francès d’Europa, gallec, italià, portuguès d’Amèrica, portuguès d’Europa i romanès, amb l’anglès com a llengua de referència.

Terminologia de gestió de la qualitat

qualitat

Aquest diccionari recull 87 termes, procedents de la Norma ISO 9000:2005, Quality management systems. Fundamentals and vocabulary. Cada terme presenta les denominacions equivalents en set llengües romàniques (català, castellà, francès, gallec, italià, portuguès i romanès), amb els indicadors de categoria gramatical corresponents, i també en anglès. El diccionari s’ha elaborat en el marc de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter), creada per iniciativa de la Unió Llatina, que té com a objectiu afavorir el desenvolupament de les llengües romàniques. La coordinació del projecte ha anat a càrrec del TERMCAT, que ha facilitat la nomenclatura de partida en català, castellà, francès i anglès.

Terminologia d’intel·ligència artificial

inteligenciaartificial

Projecte coordinat per I. M. Alves (Universidade de São Paulo). Glossari d’uns 300 termes en totes les llengües de la xarxa relatius a les principals àrees de la intel·ligència artificial, adreçat als usuaris d’aquest sector.

Vocabulari panllatí de material d’oficina

bureau

Tant a l’oficina com a casa fem servir tot d’estris que fan veure diàriament la seva utilitat, però de vegades ens amaguen el seu nom. Aquest vocabulari d’articles d’oficina recull 47 termes bàsics, amb definició redactada en francès i algunes il·lustracions.

Lèxic panllatí de màrqueting econòmic

lexic_marketing-2

El  Lèxic panllatí de màrqueting econòmic ha  estat   elaborat en  el  marc   de  la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter) durant dos  anys, en el període 2008-2010. El director del  projecte  és la doctora Angela Bidu  Vranceanu, professora de la  Universitat de  Bucarest. La  síntesi i la  redacció final  del  material han  anat  a càrrec  de la Sra. Roxana Ciolăneanu, mestra assistent de l’Acadèmia d’Estudis Econòmics de Bucarest. El domini del  màrqueting econòmic és  relativament nou,  i la  seva dinàmica no deixa d’aportar-li canvis. Els  àmbits d’aplicació d’aquest domini són  complexos, ja que  s’hi  inclouen aspectes d’altres camps com ara  l’economia, el comerç, la publicitat, la  comunicació  en  les  relacions públiques  i  d’altres. De  la  llista de termes de  màrqueting buidats inicialment s’ha   fet  una   selecció de  150 termes, que  es consideren representatius de l’àmbit.

Vocabulari multilingüe de la sida

vocabulari_sida

Aquest lèxic aplegarà uns 500 termes en les diverses llengües de treball de Realiter, relatius a la infecció pel VIH i la sida que s’utilitzen habitualment en l’àmbit assistencial. Contindrà termes relacionats amb les característiques biològiques del VIH, amb aspectes epidemiològics i clínics de la infecció pel VIH i la sida o amb el tractament de la malaltia. Els destinataris de l’obra són tant els professionals i estudiants de medicina —especialment els qui treballen en l’àmbit assistencial—, com els mediadors lingüístics (periodistes, traductors o correctors) que necessiten una eina de consulta per a redactar, traduir o corregir textos que contenen terminologia mèdica relacionada amb el món del VIH i la sida.

Lèxic panllatí de l’energia eòlica

energie_eolienne

Des de ja fa alguns anys, l’energia eòlica és una energia renovable que cada vegada desperta més interès com a energia que pot substituir les que ja existeixen. Els governs porten a terme diverses accions en partenariat sovint entre el sector públic i el privat per a construir grans parcs eòlics amb l’objectiu de recollir aquesta font d’energia que és el vent. Per aquest motiu és important tractar els diversos aspectes de l’energia eòlica : l’aerodinàmica, l’enginyeria mecànica, l’enginyeria elèctrica, els tipus d’aerogeneradors i els seus components, les infraestructures, la transformació de l’energia, la meteorologia, l’estat de l’atmosfera, l’electricitat i l’energia elèctrica, i l’ordenació del territori i el medi. Aquest lèxic, coordinat per l’Oficina de la Traducció del Govern de Canadà, compta amb una nomenclatura de base que correspon aproximadament a 300 entrades en les llengües següents : català, espanyol d’Amèrica, espanyol d’Europa, francès d’Amèrica, francès d’Europa, gallec, italià, portuguès d’Amèrica, portuguès d’Europa i romanès, amb l’anglès com a llengua de referència. Està previst acabar aquest lèxic el 2011, que estarà disponible a Internet (webs de l’Oficina de la Traducció i de Realiter).

Vocabulari panllatí de la bicicleta

panlatin_velo

Vocabulari panllati de les pneumopaties professionals

voc_pneumopathies_officiel_web-1

 Pour les besoins de ce projet panlatin portant sur les pneumopathies  professionnelles, l’Office québécois de la langue française (OQLF) a créé une nomenclature de 161 concepts à partir du Vocabulaire des pneumopathies professionnelles, un ouvrage bilingue anglais-français qu’il a publié sur support papier en 1996. Cette  momenclature a  servi  à  l’élaboration  d’un  ensemble  terminologique comportant des termes français, des termes anglais et des définitions  en français. C’est à partir de cet ensemble français-anglais que les autres participants du projet panlatin ont effectué la recherche terminologique nécessaire  afin de fournir les équivalents  appropriés  dans  leur langue respective, en l’occurrence le catalan, l’espagnol, le galicien, l’italien, le portugais et le roumain.

Lexique du soccer

ban-soccer

En prévision de la Coupe du Monde de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) 2014, qui se tiendra du 12 juin au 13 juillet au Brésil, et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, qui se tiendra au Canada en 2015, le Bureau de la traduction a pris l’initiative de réunir, en un seul ouvrage, la terminologie la plus couramment utilisée au soccer. Le Lexique a été élaboré de concert avec le Grupo de Estudos e Pesquisas em Terminologia (GETerm) de l’Universidade Federal de São Carlos (Brésil). Le Bureau de la traduction souligne également la collaboration bénévole du secteur Communications et Affaires publiques de la Fédération internationale de Football Association (FIFA) en ce qui a trait à la reproduction de données. Le Lexique du soccer comprend l’ensemble de la terminologie en français, en anglais, en portugais et en espagnol se rapportant à ce sport en progression constante au Canada et qui demeure le plus pratiqué à travers le monde.

Vocabulari panllatí de les xarxes socials

retisociali

Aquest vocabulari conté 114 termes relacionats amb les diferents xarxes socials, especialment el Facebook i el Twitter. Cada terme presenta les denominacions equivalents en sis llengües romàniques (català, castellà -variants d’Europa i de Mèxic-, francès, gallec, italià, i portuguès -variants d’Europa i de Brasil), amb els indicadors de categoria gramatical corresponents, i també en anglès. Les definicions són en català i, en alguns casos, també en castellà. S’ha elaborat en el marc de la Xarxa Realiter. La coordinació del projecte ha anat a càrrec del TERMCAT, que ha facilitat la nomenclatura de partida en català, castellà, i anglès i les definicions procedents de la Terminologia bàsica de les xarxes socials, que va elaborar l’any 2012 amb la col·laboració de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. D’entre tota la terminologia que genera aquest àmbit, els termes recollits actualment s’han extret fonamentalment de la Guia d’usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya, que estableix les pautes comunes per a la presència homogènia de la Generalitat a les xarxes socials. Tanmateix, aquest diccionari és un producte que roman obert a l’actualització permanent del contingut.

Lèxic panllatí dels biocarburants

banbio

Els biocarburants han esdevingut un tema d’actualitat a causa de la disminució de les fonts de producció d’energies fòssils, la volatilitat dels preus del petroli i la petjada ecològica que deixen les fonts d’energia tradicional. Aquest lèxic s’ha elaborat en el marc de Realiter i ha estat coordinat pel Bureau de la traduction del Govern del Canadà. Si bé no és un recull exhaustiu, la nomenclatura d’aquesta obra és un reflex del coneixement acumulat fins avui dia en el camp dels biocarburants i aplega la terminologia de diversos àmbits, com ara la química orgànica, els productes forestals, l’agricultura i el medi ambient. Les nomenclatures francesa i anglesa s’han establert a partir del buidatge de documents tècnics i monografies. En total s’hi recullen més de 300 entrades, que constitueixen el tronc comú de l’obra. Els col·laboradors del Lèxic han tingut l’oportunitat de comentar-les i han completat el recull amb els equivalents en la seva llengua: català, castellà, gallec, italià, portuguès i romanès.

coverI termini che rinviano alla tecnologia del fotovoltaico e alla sua gestione sono diventati in pochi anni sempre più frequenti nell’uso ed è accresciuta la diffusione descrittiva di questa energia rinnovabile, per spinta scientifica e per comunicazione istituzionale. La terminologia dell’energia solare e fotovoltaica ha così lasciato il suo primo ambiente testuale – il testo tecnico – per essere accolta all’interno di programmi e orientamenti di linee politiche nazionali e locali, di società nazionali e private, nelle varie forme dei linguaggi dei media. La riflessione, svolta in seno all’Osservatorio di terminologie e politiche linguistiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e alla Rete panlatina di terminologia (Realiter), ha condotto all’elaborazione del presente Lessico panlatino dei sistemi fotovoltaici, il quale si prefigge di raccogliere i termini di base dei sistemi fotovoltaici, al fine di costituire una base di dati multilingue di riferimento per quanti abbiano esigenze terminologiche in tale settore di specialità.
panlatin_dd
Le concept de « développement » associé à la croissance économique d’un pays s’est principalement répandu après la Seconde Guerre mondiale. Celui de « développement durable », qui en découle, mais qui ajoute l’idée de pérennité, a été créé dans les années 1980 par l’Union internationale pour la conservation de la nature. C’est le terme anglais sustainable development utilisé dans ce rapport qui est à l’origine des différentes appellations qu’on emploie maintenant dans de nombreuses langues, dont les langues latines. Depuis, le concept de « développement » étant en constante évolution, on a tenté maintes fois de redéfinir celui de « développement durable ». La prise en compte du caractère indissociable tridimensionnel du développement durable (environnemental, social et économique) lié à la croissance économique mondiale s’est largement répandue et touche maintenant, dans la plupart des cultures, toutes les sphères de la vie sur terre. Le développement durable est partout et devient une préoccupation inévitable.

 

Vocabulaire panlatin des systèmes de transport intelligents

Vocabulaire transports intelligents

Le développement des systèmes de transport intelligents est fondé sur l’intégration progressive des technologies de l’information et de la communication dans les infrastructures, les réseaux et les véhicules de transport. En publiant le Vocabulaire panlatin des systèmes de transport intelligents, l’Office québécois de la langue française vise à poursuivre dans ce domaine la promotion et la diffusion non seulement du français, mai aussi des autres langues romanes qui réclament leur place légitime dans ce nouveau domaine d’avenir, aux côtés de l’anglais.

Lessico panlatino dell’energia geotermica

energia geotermica

I termini che rinviano alla tecnologia dell’energia geotermica e alla sua gestione sono diventati in pochi anni sempre più frequenti nell’uso ed è accresciuta la diffusione descrittiva di questa energia rinnovabile, per spinta scientifica e per comunicazione istituzionale. La terminologia dell’energia geotermica ha così lasciato il suo primo ambiente testuale – il testo tecnico – per essere accolta all’interno di programmi e orientamenti di linee politiche nazionali e locali, di società nazionali e private, nelle varie forme dei linguaggi dei media. La riflessione, svolta in seno all’Osservatorio di Terminologie e Politiche Linguistiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e alla Rete panlatina di terminologia (Realiter), ha condotto all’elaborazione del presente Lessico panlatino dell’energia geotermica, il quale si prefigge di raccogliere i termini di base dell’energia geotermica, al fine di costituire una base di dati multilingue di riferimento per quanti abbiano esigenze terminologiche in tale settore di specialità.

Lessico panlatino della Smart City

smart city

I termini della Smart City, unità terminologica coniata dalle più importanti industrie di telecomunicazioni, quali la Schneider Electric e l’IBM, e diffusasi rapidamente in distinti ambiti del sapere, rinviano a una molteplicità di domini concettuali strutturati in varie terminologie ricche di neologismi. La presente riflessione, svolta in seno all’Osservatorio di Terminologie e Politiche Linguistiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e alla Rete panlatina di terminologia (Realiter), ha condotto all’elaborazione del Lessico panlatino della Smart City, che si prefigge di raccogliere i termini di base che rinviano al concetto di Smart City e di fornire una base di dati multilingue che sia di riferimento per quanti abbiano esigenze terminologiche nei diversi settori di specialità legati al concetto di “città intelligente”.