VIII Jornada – Milano 2012

La Vuitena Jornada científica de REALITER es proposa examinar l’estat actual de les intervencions dels Estats, dels governs, dels organismes intergovernamentals i de les organitzacions internacionals ; i de les institucions que s’ocupen de la política lingüística respecte a les accions més eficaces per a la difusió i la promoció de les terminologies neollatines. Aquest debat sobre qüestions tan rellevants es pot plantejar al voltant de nombrosos temes : és suficient recordar la relació imprescindible entre llengua d’un país i realitat tècnica, productiva, científica i cultural d’aquest mateix país ; és suficient pensar que aquesta llengua és un patrimoni preciós, nacional i internacional.

Les conferències i les comunicacions tractaran els temes següents :

- Les relacions entre terminologies i polítiques lingüístiques en els països neollatins en el segle XX i XXI ;

- La connexió entre terminologia i política lingüística en la promoció del multilingüisme ;

- Política lingüística i promoció de la terminologia neollatina vs. l’anglès ;

- Creació neològica i normalització : modalitats d’intervenció.

 

El dissabte 17 de novembre de 2012 a les 10:30 h se celebrarà la XIV Assemblea General de REALITER. Les llengües de la jornada són les que s’utilitzen en els treballs de REALITER. No es pot garantir el servei d’interpretació simultània. Totes les presentacions es faran en una sala amb ordinador i videoprojector.

Comitè científic :

Giovanni Adamo, Iliesi-CNR, Rom

Ieda Maria Alves, Universidade de São Paulo

Maria Teresa Cabré Castellví, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Manuel Célio Conceição, Universidade do Algarve

Loïc Dépecker, Université de Paris III

Joaquín García Palacios, Universidad de Salamanca

Estela Lalanne De Servente, Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires

Denise Langlois, Bureau de la traduction/Translation Bureau (BtB), Ottawa

Corina Lascu Cilianu, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Bénédicte Madinier, Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), Paris

 Manuel Núñez Singala, Universidade de Santiago de Compostela

Maria Pozzi, Colegio de México

Danielle Turcotte, Office Québécois de la Langue Française

Maria Teresa Zanola, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

VIII Journée Realiter_programme

Maria Luisa VILLA, Università degli Studi di Milano, Terminologia e armonizzazione.

Manuel Núñez Singala, Universidade de Santiago de Compostela, Proposte per politiche linguistiche comuni nei paesi di lingua romanza: l’Europa. Galicia

Manuel C. CONCEIÇÃO, Terminologia e multilinguismo: vulgarização vs especialização.

Cristina BOSISIO e Silvia GILARDONI, L’insegnante CLIL in Europa: linee di politica linguistica e riflessioni terminologiche.

Marta DE BLAS, Marta ESTELLA, Sílvia LLOVERA, Internacionalització, multilingüisme, plans de llengües i terminologia a la universitat.

Dolors MONTES PEREZ – Marta SABATER BERENGUER,  La normalització, terminòlogica en català un model que busca el consens.